Center Header

about cracklewax

Article 05

01|01|15

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID

cracklewax | Gert Muurling

Ik ben Gert Muurling en ik ben oprichter en eigenaar van Cracklewax. In 1999 startte ik als een van de eersten in Nederland met visualiseren in 3D. Door mijn brede interesse en betrokkenheid bij uiteenlopende projecten, aangevuld met diverse opleidingen en stages, heb ik mij inmiddels ontwikkeld tot de ideale persoon die producenten en regisseurs helpt bij het omzetten van een visie naar werkelijkheid. Ik voel me vooral thuis in de entertainment- en TV-industrie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld setdesign, visuals, content en (bouw)begeleiding.


Ik ontwerp met de praktische uitvoering in het achterhoofd (denk bijvoorbeeld aan camerastandpunten, lichtontwerp, bewegende onderdelen van het decor en de positie van alle elementen). Ik overzie daardoor de verbinding tussen alle disciplines die van begin tot eind betrokken zijn bij het maken van een show en zorg voor overeenstemming tussen theorie en praktijk. Ik vind niets uitdagender dan de regie te voeren over die aaneenschakeling van stappen die bij het proces komen kijken.


Ontwerp

Het begint met een visie. Producent en regisseur vinden het niet altijd even makkelijk om dit beeld te vertalen in een concreet concept. Op basis van een creatieve meeting filter ik de belangrijkste wensen uit en geef ik richting aan de visie door middel van een schetsontwerp. Na toetsing op technische haalbaarheid en het beschikbare budget vertaal ik de schets in een aantal stappen naar een definitief ontwerp.


Visuals

Visuals helpen voor de beeldvorming, maar het onderliggende 3D model van het decor heeft nog veel meer voordelen. Samen met de regisseur controleren we er bijvoorbeeld de camerastandpunten mee. Het lichtontwerp en de set worden in 3D op elkaar afgestemd en we verifiëren de haalbaarheid van de bouw in de beoogde locatie.


Technische tekeningen

Vanuit het 3D model is het relatief eenvoudig om op hoofdmaat kloppende technische tekeningen te maken. Belangrijke of technisch lastige details bespreek ik met decorbouwer of andere (technische) disciplines om op voorhand de meest efficiënte of mooiste oplossing te vinden.


Bouwbegeleiding

Miscommunicatie, vergissingen, slordigheid en onwetendheid hebben vaak grote gevolgen. Daarom houd ik graag overzicht vooraf en op locatie. Een goed voorbeeld is het markeren van alle posities van de decoronderdelen op de vloer, bij de bouw. Pas als je het belang van alle disciplines kent, snap je waar en waarom dingen een zekere nauwkeurigheid en voorbereiding vereisen.


Zelfstandig

Door mijn ervaring met alle fases in het ontwerpproces, in binnen- en buitenland, opereer ik gemakkelijk zelfstandig. Met mijn netwerk van decorbouwers, lichtontwerpers en videoleveranciers help ik waar nodig de juiste partners te betrekken voor een maximaal resultaat.


Ik doe niets liever dan producenten en regisseurs te helpen bij de realisatie van shows, concerten of tv-programma’s. Wil je op de hoogte blijven van mijn activiteiten en ontdekken hoe ik opdrachtgevers ontzorg bij het realiseren van zowel eenvoudige als complexe projecten? Meld je hieronder aan voor mijn newsflash waarin ik tips, ervaringen en resultaten deel.

Article 04

01|01|15

TURNING VISION INTO REALITY

cracklewax | Gert Muurling

I am Gert Muurling, founder and owner of Cracklewax. In 1999 I was one of the first in The Netherlands to start 3D visualising as a trade. By having broad (technical) interest and involvement in many varying projects, topped of with numerous courses and internships, I have developed into an ideal partner for producers and directors who need help to transform their vision into reality. I feel especially at home in the entertainment and TV industry, designing sets, supervising construction and producing content.


During the design process I will shift focus to the actual implementation on a regular bases. I will take into consideration things like camera angles, lighting design, moving parts of the set and size of the studio. It allows me to oversee the connection between all relevant technical disciplines and it will make sure all plans will actually work out correctly in reality. It’s a challenge to me coordinating between the different parts of the process.


Design

It all starts with a vision. Producers and directors find it hard sometimes to translate their ideas into an actual design. During a creative meeting I will prioritize all wishes to translate the most important ones into a preliminary sketch. After assessing the technical feasibility and available budget, it will take several more steps to translate this sketch into an actual design.


Visuals

Digital visuals wil not just help imaging the set, the underlying 3D model actually has many more advantages. Together with the director, for example, I can check camera angles in advance. The lighting design and set are being matched in 3D and I'll make sure the set will actually fit inside the intended location according to local safety rules.


Technical drawings

Using the 3D model as a base it is relatively easy to create technical drawings that contain all main sizes and outlines. Whenever required, I will check important or technically challenging details with the set builder or executers of other technical disciplines in order to get the most efficient and best looking solutions.


Set Supervision

Miscommunication, mistakes, carelessness and ignorance often have major consequences during a project. That is why I will keep track on set execution from the very beginning, for example, by exactly marking all positions of set and rigging. Connecting the dots between all disciplines will make you understand where and why things require a certain accuracy and the right amount of preparation.


Independant

Because of my personal experience in all stages of the process, both in The Netherlands and abroad, I excel at working independently. Due to my extensive network of excellent set builders, lighting designers and video suppliers I can get the right partners for maximum results.


There is nothing I’d rather do than implementing the whole design process and therefore helping producers and directors with realising their events, concerts or tv-shows. Would you like to stay up to date with my activities and discover how I get the job done at both simple and complex projects? Sign up below for my newsflash in which I share tips, experiences and results.

Article 03

01|01|15

EMAIL DISCLAIMER & COPYRIGHTS

cracklewax | Gert Muurling

© cracklewax 2014 | All Rights Reserved


cracklewax accepts no liability for the content of it’s e-mails, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, unless that information is subsequently confirmed in writing. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

All images, photographs, texts and other content, specifically produced by cracklewax, are copyright © cracklewax, except for any material provided by third parties, in which case the originator retains the copyright. All rights reserved.

Under all circumstances the copyright remains with the original creator, photographer or author. Remember, copyright is protected under international law.

Article 02

01|01|15

WEB COPYRIGHT STATEMENT

cracklewax | Gert Muurling

© cracklewax 2014 | All Rights Reserved


No part of this website or any of its contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of the author, unless otherwise indicated for stand-alone materials.

You may share this website by any of the following means:
1. Providing a back-link or the URL of the content you wish to disseminate; and
2. You may quote extracts from the website with attribution to www.cracklewax.nl

For any other mode of sharing, please contact the author by phone or email.

Commercial use and distribution of the contents of the website is not allowed without express and prior written consent of the author.

Article 01

01|01|15

DISCLAIMER

cracklewax | Gert Muurling


1. Acceptance of our Terms
By visiting the website www.cracklewax.nl, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to www.cracklewax.nl, you agree to be bound by the following Terms and Conditions of Service. If you do not want to be bound by our Terms your only option is not to visit, view or otherwise use the services of www.cracklewax.nl. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and www.cracklewax.nl and that your use of www.cracklewax.nl shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.

2. Provision of Services
You agree and acknowledge that www.cracklewax.nl is entitled to modify, improve or discontinue any of its services at its sole discretion and without notice to you even if it may result in you being prevented from accessing any information contained in it. Furthermore, you agree and acknowledge that www.cracklewax.nl is entitled to provide services to you through subsidiaries or affiliated entities.

3. Proprietary Rights
You acknowledge and agree that www.cracklewax.nl may contain proprietary and confidential information including trademarks, service marks and patents protected by intellectual property laws and international intellectual property treaties. www.cracklewax.nl authorizes you to view and make a single copy of portions of its content for offline, personal, non-commercial use. Our content may not be sold, reproduced or distributed without our written permission. Any third-party trademarks, service marks and logos are the property of their respective owners. Any further rights not specifically granted herein are reserved.

4. Submitted Content
When you submit content to www.cracklewax.nl you simultaneously grant Www.cracklewax.nl an irrevocable, worldwide, royalty free license to publish, display, modify, distribute and syndicate your content worldwide. You confirm and warrant that you have the required authority to grant the above license to www.cracklewax.nl.

5. Termination of Agreement
The Terms of this agreement will continue to apply in perpetuity until terminated by either party without notice at any time for any reason. Terms that are to continue in perpetuity shall be unaffected by the termination of this agreement.

6. Disclaimer of Warranties
You understand and agree that your use of www.cracklewax.nl is entirely at your own risk and that our services are provided "As Is" and "As Available". www.cracklewax.nl does not make any express or implied warranties, endorsements or representations whatsoever as to the operation of the www.cracklewax.nl website, information, content, materials, or products. This shall include, but not be limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and non-infringement, and warranties that access to or use of the service will be uninterrupted or error-free or that defects in the service will be corrected.

7. Limitation of Liability
You understand and agree that www.cracklewax.nl and any of its subsidiaries or affiliates shall in no event be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or exemplary damages. This shall include, but not be limited to damages for loss of profits, business interruption, business reputation or goodwill, loss of programs or information or other intangible loss arising out of the use of or the inability to use the service, or information, or any permanent or temporary cessation of such service or access to information, or the deletion or corruption of any content or information, or the failure to store any content or information. The above limitation shall apply whether or not Www.cracklewax.nl has been advised of or should have been aware of the possibility of such damages. In jurisdictions where the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages is not allowed the liability of www.cracklewax.nl is limited to the greatest extent permitted by law.

8. External Content
www.cracklewax.nl may include hyperlinks to third-party content, advertising or websites. You acknowledge and agree that Www.cracklewax.nl is not responsible for and does not endorse any advertising, products or resource available from such resources or websites.

9. Jurisdiction
You expressly understand and agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the courts of the country, state, province or territory determined solely by www.cracklewax.nl to resolve any legal matter arising from this agreement or related to your use of www.cracklewax.nl. If the court of law having jurisdiction, rules that any provision of the agreement is invalid, then that provision will be removed from the Terms and the remaining Terms will continue to be valid.

10. Entire Agreement
You understand and agree that the above Terms constitute the entire general agreement between you and www.cracklewax.nl. You may be subject to additional Terms and conditions when you use, purchase or access other services, affiliate services or third-party content or material.

11. Changes to the Terms
www.cracklewax.nl reserves the right to modify these Terms from time to time at our sole discretion and without any notice. Changes to our Terms become effective on the date they are posted and your continued use of www.cracklewax.nl after any changes to Terms will signify your agreement to be bound by them.

Article 00

01|01|15

YOU HAVE REACHED

cracklewax | the end of the rules

Things should be clear by now...

footer

Copyright & Disclaimer

© 2014, cracklewax | disclaimer